VAT w usługach gastronomicznych i cateringowych Interpretacje podatkowe

Od stycznia r. większość przedsiębiorców musi przekazywać miesięcznie do urzędu skarbowego razem z deklaracją VAT rejestr sprzedaży i zakupów Vat w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Sporządzenie JPK.

Czytaj więcej

finanse publiczne w administracji

finanse publiczne w administracji

Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji oraz przedsiębiorców. Zaciekawi dodatkowo przedstawicieli nauki także studentów prawa, finansów i ekonomii. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego. Artykuł mieści całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W kwestiach dyskusyjnych opisano różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe powiązane ze stosowaniem określonych przepisów. Lektura odpowiada na pytania:- Jak prawidłowo ustalić profit przedsiębiorcy?- Jakie skutki podatkowe niesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jego zbycie i likwidacja?- Jakie są modele prowadzenia aktywności w przeróżnych formach prawnych (np. spółkach będących i niebędących podatnikami podatku dochodowego)?- Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład lub strukturę obejmującą podmioty powiązane?W wyd. lekturze Prawo podatkowe przedsiębiorców zaprezentowano między innymi zmiany dotyczące:- opodatkowania aportów w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,- niedostatecznej kapitalizacji (cienkiej kapitalizacji),- utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),- opodatkowania dywidend, np. dywidend rzeczowych,- klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,- cen transferowych: zmiana definicji podmiotów powiązanych, nowe obowiązki dotyczące dokumentacji cen transferowych, uprzednie porozumienia cenowe,- śmiałych obowiązków rejestracyjnych,- nadużycia prawa w zakresie VAT również sankcje w VAT,- rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia,- wewnątrzwspólnotowego zdobycia paliw silnikowych (w ramach tzw. pakietu paliwowego),- wprowadzenia szczególnych zasad opodatkowania niektórych kategorii wyrobów akcyzowych: zwolnień w podatku akcyzowym, procedury zawieszenia poboru akcyzy, ewidencji dla potrzeb podatku akcyzowego.

Opodatkowanie rolnictwa Polsce.

Opodatkowanie rolnictwa Polsce.

Artykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w aktywności przedsiębiorstwa, jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor publikacji Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa szuka odpowiedzi na pytanie: z jakiego powodu i w jakim stopniu taksa opłacający się wpływa na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa.Ponadto praca zawiera rzeczowe wskazówki dotyczące celowości używania z leasingu finansowego w przedsiębiorstwie w świetle działania podatku dochodowego.Wpływ opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na podejmowane decyzje i uzyskiwane efekty jest bezsporny. Przedsiębiorstwo nie pozostaje obojętne na wpływanie podatku dochodowego, co znajduje swój wyraz w polityce podatkowej przedsiębiorstwa, której celem jest optymalizacja płatności podatkowych. Wiedza o potencjalnych skutkach oddziaływania podatku dochodowego umożliwia podejmowanie takich decyzji, jakie przy realizacji określonego celu wywołują określone skutki podatkowe czyli też pozwalają ich uniknąć.Publikacja poświęcona jest problematyce neutralności podatku dochodowego w stosunku do decyzji leasingowych przedsiębiorstwa. W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi uniwersalnie stosowany sposób finansowania inwestycji. Od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Stosowanie leasingu w Polsce na szerszą skalę wykazało, że stwarza on uciążliwe do rozwiązania problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym. Wpis powinna zatem zyskać czytelników nie tylko wśród żaków i wykładowców kierunków ekonomicznych, w wszelki sposób zarówno wśród praktyków.

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

finanse publiczne co to jest

Pojęcie finansów publicznych

finanse publiczne ue

Zasady gospodarki finansowej stosowane do jednostek sektora finansów publicznych

Czym się zajmujemy

Artykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w aktywności przedsiębiorstwa, jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor publikacji Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa szuka odpowiedzi na pytanie: z jakiego powodu i w jakim stopniu taksa opłacający się wpływa na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa.Ponadto praca zawiera rzeczowe wskazówki dotyczące celowości używania z leasingu finansowego w przedsiębiorstwie w świetle działania podatku dochodowego.Wpływ opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na podejmowane decyzje i uzyskiwane efekty jest bezsporny. Przedsiębiorstwo nie pozostaje obojętne na wpływanie podatku dochodowego, co znajduje swój wyraz w polityce podatkowej przedsiębiorstwa, której celem jest optymalizacja płatności podatkowych. Wiedza o potencjalnych skutkach oddziaływania podatku dochodowego umożliwia podejmowanie takich decyzji, jakie przy realizacji określonego celu wywołują określone skutki podatkowe czyli też pozwalają ich uniknąć.Publikacja poświęcona jest problematyce neutralności podatku dochodowego w stosunku do decyzji leasingowych przedsiębiorstwa. W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi uniwersalnie stosowany sposób finansowania inwestycji. Od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Stosowanie leasingu w Polsce na szerszą skalę wykazało, że stwarza on uciążliwe do rozwiązania problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym. Wpis powinna zatem zyskać czytelników nie tylko wśród żaków i wykładowców kierunków ekonomicznych, w wszelki sposób zarówno wśród praktyków.

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.