Controlling audyt jaki vat audyt ma ukazać słuchaczom

Controlling  audyt jaki vat audyt ma ukazać słuchaczom

Controlling - audyt jaki vat audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakim sposobem dodatkowo przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma tak jak za finisz wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) także kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy zarówno informacji na temat efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, także dla całego przedsiębiorstwa, jakim sposobem też szczególnych przedsięwzięć. Cel wpisu o audycie: zrozumienie przez uczestników istoty kiedy audyt wewnętrzny w jst controllingu jako jednego z systemów zarządzania przedsiębiorstwem, weprzeć uczestników, że controlling nie polega na permanentnym tworzeniu i analizowaniu raportów lecz na doskonaleniu procesów biznesowych, wykazanie różnicy pomiędzy analizą finansową a controllingiem, gdzie controlling w swojej istocie nie kończy się na danych finansowych, a swoją domeną mieści wszystkie dane kwantyfikowalne (liczbowe) w przedsiębiorstwie, ukazanie słuchaczom korzyści wynikających z funkcjonowania systemów controllingowych, jakże tak jak wyobrażenie alternatywnych koncepcji podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa, nauka praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) również kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI), przekazanie informacji odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia firma planów, zarówno czy audyt rodo jest obowiązkowy na rzecz całego przedsiębiorstwa, jak też szczególnych przedsięwzięć. Korzyści na rzecz uczestników wpisu o audycie: poznanie szerokiego spektrum narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego, nabycie umiejętności „controllingowego myślenia”, zdobycie praktycznej informacji z aspektu optymalizacji procesów, poznanie przeróżnych ujęć kosztowych stosowanych w controllingu, zrozumienie zasad poprawnego budżetowania, zaznajomienie się z koncepcją „zarządzania ułożenie ciała budżetem”, pozyskanie znajomości z praktycznego stosowania KPI, poznanie struktury biznesplanu i jego roli w firmie. Adresaci wpisu o audycie:, kontrolerzy finansowi, kontrolerzy kosztów, kandydaci na kontrolerów finansowych,, osoby chcące szlifować swoje umiejętności analityczne, kierownicy komórek organizacyjnych, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające czym jest audyt w zarządzaniu finansami, analitycy finansowi wyczekujący rozszerzać soje horyzonty.

Top