Coaching

  • Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania
    Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania
    Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

    Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku.


Top