Compliance Management Systems

  • Tworzenie systemów zarządzania zgodnością Prawidłowo
    Tworzenie systemów zarządzania zgodnością Prawidłowo
    Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Compliance Management Systems | Komentarze: 0

    Tworzenie systemów zarządzania zgodnością. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce zasady compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jakim sposobem nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a podobnie korupcja.


Top