finanse publiczne w administracji

img

Artykuł z prawa podatkowego przeznaczona jest na rzecz doradców podatkowych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, księgowych, pracowników administracji oraz przedsiębiorców. Zaciekawi dodatkowo przedstawicieli nauki także studentów prawa, finansów i ekonomii. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego. Artykuł mieści całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W kwestiach dyskusyjnych opisano różne linie orzecznicze i wskazano na ryzyko podatkowe powiązane ze stosowaniem określonych przepisów. Lektura odpowiada na pytania:- Jak prawidłowo ustalić profit przedsiębiorcy?- Jakie skutki podatkowe niesie restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jego zbycie i likwidacja?- Jakie są modele prowadzenia aktywności w przeróżnych formach prawnych (np. spółkach będących i niebędących podatnikami podatku dochodowego)?- Na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez zagraniczny zakład lub strukturę obejmującą podmioty powiązane?W wyd. lekturze Prawo podatkowe przedsiębiorców zaprezentowano między innymi zmiany dotyczące:- opodatkowania aportów w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,- niedostatecznej kapitalizacji (cienkiej kapitalizacji),- utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),- opodatkowania dywidend, np. dywidend rzeczowych,- klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,- cen transferowych: zmiana definicji podmiotów powiązanych, nowe obowiązki dotyczące dokumentacji cen transferowych, uprzednie porozumienia cenowe,- śmiałych obowiązków rejestracyjnych,- nadużycia prawa w zakresie VAT również sankcje w VAT,- rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia,- wewnątrzwspólnotowego zdobycia paliw silnikowych (w ramach tzw. pakietu paliwowego),- wprowadzenia szczególnych zasad opodatkowania niektórych kategorii wyrobów akcyzowych: zwolnień w podatku akcyzowym, procedury zawieszenia poboru akcyzy, ewidencji dla potrzeb podatku akcyzowego.

  • Nowe prawo budowlane  obowiązek Nowe prawo budowlane obowiązek
  • Ceny transferowe pojęcie wewnątrzwspólnotowego Ceny transferowe pojęcie wewnątrzwspólnotowego
  • Stowarzyszenia zasady funkcjonowania Funkcjonowanie Stowarzyszenia zasady funkcjonowania Funkcjonowanie
  • Nowelizacja KSH Jawność rejestru ustawa Nowelizacja KSH Jawność rejestru ustawa
  • Tarcza antykryzysowa 40 dłuższa wypłata postojowego w Tarcza antykryzysowa 40 dłuższa wypłata postojowego w
Top