Inne

 • Umowa ile kosztuje rejent umowa deweloperska do wszystkich
  Umowa ile kosztuje rejent umowa deweloperska do wszystkich
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - ile kosztuje rejent umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jednakże też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie.


 • Nowe prawo roszczenie o zadośćuczynienie
  Nowe prawo roszczenie o zadośćuczynienie
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo roszczenie o zadośćuczynienie wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie.


 • Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby
  Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu osobowym od osoby ubiegającej się o zatrudnienie? jest wyobrażenie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.


 • Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki zatrudniania
  Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki zatrudniania
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus jakie są aktualne warunki zatrudniania cudzoziemców? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był obecny w marcu, w czerwcu jest poprzednio onegdaj zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, mimo to zarówno potrzeby pracodawców powiązane ze stosowanymi podczas.


 • objaśnienia do wieloletniej prognozy
  objaśnienia do wieloletniej prognozy
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej gminy. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja,.


 • i sprawozdaniach budżetowych Podstawą prawną uznawana jest przepis
  i sprawozdaniach budżetowych Podstawą prawną uznawana jest przepis
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  i sprawozdaniach budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień oraz obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora.


 • Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą
  Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Schematy księgowań z wyjaśnieniami. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne.


 • łódź wieloletnia prognoza finansowa to Ekonomiczna
  łódź wieloletnia prognoza finansowa to Ekonomiczna
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  łódź wieloletnia prognoza finansowa to Ekonomiczna wartość dodana sposoby praktycznego wdrożenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.


 • Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości
  Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości złożenia wniosku o wydanie zezwolenia wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do także do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe zarysy postępowania organów.


Top