Karta podatkowa opodatkowanie

img

W artykule w sposób wszechstronny i przezroczysty omówiono mechanizm odwrotnego zadłużenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od r., analizując w detalach przepisy ustawy z r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.W lekturze zaprezentowano nie tylko rozliczenia z tytułu realizacji projektów budowlanych z udziałem podmiotów krajowych, lecz również mających siedzibę poza Polską. Ukazano również teoretyczne aspekty przepisów wprowadzonych do ustawy o VAT, jakże i liczne przykłady odnoszące się do rozliczeń pomiędzy uczestnikami projektów budowlanych.Publikacja odpowiada między innymi na następujące pytania:- Jak rozliczyć usługi gwarancyjne wykonywane z pomocą podmiotów trzecich?- Jak rozliczyć VAT w usługach budowlanych, których świadczenie rozpoczęło się do r., a ich zakończenie nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi od r.?- Jak generalny wykonawca powinien rozliczyć Vat za wykonane usługi na fakturze wystawionej na inwestora?- Jak podwykonawca powinien rozliczyć Vat za wykonane usługi na fakturze wystawionej na generalnego wykonawcę?- Jak podwykonawca powinien rozliczyć Vat za wykonane usługi na fakturze wystawionej na innego podwykonawcę?- Jak rozliczać świadczenia kompleksowe?- Jak rozliczać dostawę z montażem?Publikacja przeznaczona jest na rzecz księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników organów administracji skarbowej także sędziów. Zaintryguje dodatkowo przedsiębiorców także właścicieli firm.

  • Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na
  • Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą Schematy księgowań z wyjaśnieniami Podstawą
  • Jak opisać przypadki stosowania zwrotów – oznacza to w uchwale Jak opisać przypadki stosowania zwrotów – oznacza to w uchwale
  • Umowa zlecenia w pandemii jaka deklaracja zus od umowy zlecenia Umowa zlecenia w pandemii jaka deklaracja zus od umowy zlecenia
  • Ceny transferowe pojęcie wewnątrzwspólnotowego Ceny transferowe pojęcie wewnątrzwspólnotowego
Top