Klasyfikacje

  • Szczegółowa klasyfikacja przychodów Celem artykułu
    Szczegółowa klasyfikacja przychodów Celem artykułu
    Dodany: 2020-01-17 | Kategoria: Klasyfikacje | Komentarze: 2

    Szczegółowa klasyfikacja przychodów. Celem artykułu jest pomnożenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w obszarze prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie pożyteczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych zysków i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, opłaty i zobowiązań, z uwzględnieniem.


Top