Międzynarodowe unikanie opodatkowania

img

W jednej zwartym Meritum Czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat polskiego prawa podatkowego od powstania zobowiązania podatkowego po postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, odpowiedzialność karną skarbową. Atutem jest z drugiej strony poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na korzystanie z publikacji także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednakże nie posiadają wykształcenia prawniczego. W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Jak wykonywać zobowiązania podatkowe? Jakie są warunki wspólnego opodatkowania małżonków? Co zalicza się do przychodów połączonych z aktywnością gospodarczą? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT? Jakie reguły obowiązują przy opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, podatkiem od nieruchomości, podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czym jest kontrola podatkowa, a czym kontrola skarbowa? Jak przebiega kontrola sądowoadministracyjna decyzji podatkowych? W Meritum omówiono wszystkie przemiany w podatkach jakie miały miejsce od ostatniego wydania, w tym między innymi w zakresie: Podatku VAT: omówienie nowego rozwiązania w postaci prewspółczynnika odliczenia podatku naliczonego (ustalenie proporcji w wykorzystaniu nabywanych towarów czyli usług na cele działalności gospodarczej i na cele inne niż działalność); omówienie istotnych zmian w przepisach dotyczących kaucji gwarancyjnej (m.in. zmiany kwoty gwarancyjnej dla dostawców paliw, zmiany oprocentowania składanej kaucji, wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku w sprawie kaucji); omówienie rozszerzenia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu VAT (m.in. w obrocie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, cyfrowych aparatów fotograficznych); omówienie zmian dotyczących ujednolicenia ustalania właściwości miejscowej dla podatnika - niezależnie od rodzaj podatku; omówienie zmian w zakresie obowiązku stosowania kas fiskalnych (poszerzona lista zobowiązanych). Podatku dochodowego od osób prawnych CIT: omówienie nowej regulacji dotyczącej ulgi na działalność badawczo-rozwojową, zastępującej ulgę na nowe technologie. Podatku dochodowego od osób fizycznych PIT: omówienie nowych regulacji w opodatkowaniu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach innymi słowy pochodzących ze źródeł nieujawnionych (m.in. nowa określenie przychodów nieujawnionych); omówienie nowej regulacji dotyczącej opodatkowania przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli. Podatku od nieruchomości: omówienie nowej definicji gruntów powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej również ustalenie nowego aspektu podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości; omówienie przemiany sposobu określania części wspólnej nieruchomości. Ordynacji podatkowej: omówienie przemian dotyczących : wydawania egzegezy indywidualnych i ogólnych, pełnomocnictw dodatkowo naliczania procent za zwłokę, wprowadzenia nowego standardu przekazywania danych organom podatkowym w postaci JPK, tj. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Odpowiedzialności karnej skarbowej: szczegółowe peryfraza ogromnie obszernej nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. Postępowania sądowego w sprawach podatkowych: omówienie przemian związanych z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów; szczegółowe peryfraza procedur. Do kogo publikacja jest adresowana? Lektura kierowana jest do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych również radców prawnych. Publikacja jest aktualizowana (bezpłatnie dla Czytelników Meritum Podatki) co miesiąc - od stycznia do grudnia r.

  • W podatkach jaki podatek dochodowy kalkulator i przekazanie W podatkach jaki podatek dochodowy kalkulator i przekazanie
  • Konta księgi głównej gospodarka Konta księgi głównej gospodarka
  • Audyt i kontrola zarządcza definicja Audyt i kontrola zarządcza definicja
  • Art wyjaśni kto stosuje krajowe Art wyjaśni kto stosuje krajowe
  • Zobacz kiedy skrócony czas pracy w koronawirus  nowe Zobacz kiedy skrócony czas pracy w koronawirus nowe
Top