Nomenklatura scalona

  • Leksykon VAT Janusz Zubrzycki Koszty odprowadzania ścieków
    Leksykon VAT Janusz Zubrzycki Koszty odprowadzania ścieków
    Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Nomenklatura scalona | Komentarze: 1

    Leksykon VAT Janusz Zubrzycki. Koszty odprowadzania ścieków. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę również odprowadzania i oczyszczania ścieków.


Top