Opodatkowanie rolnictwa Polsce.

img

Artykuł poświęcony jest ważnej i aktualnej problematyce w aktywności przedsiębiorstwa, jaką stanowią decyzje leasingowe. Autor publikacji Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa szuka odpowiedzi na pytanie: z jakiego powodu i w jakim stopniu taksa opłacający się wpływa na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa.Ponadto praca zawiera rzeczowe wskazówki dotyczące celowości używania z leasingu finansowego w przedsiębiorstwie w świetle działania podatku dochodowego.Wpływ opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa na podejmowane decyzje i uzyskiwane efekty jest bezsporny. Przedsiębiorstwo nie pozostaje obojętne na wpływanie podatku dochodowego, co znajduje swój wyraz w polityce podatkowej przedsiębiorstwa, której celem jest optymalizacja płatności podatkowych. Wiedza o potencjalnych skutkach oddziaływania podatku dochodowego umożliwia podejmowanie takich decyzji, jakie przy realizacji określonego celu wywołują określone skutki podatkowe czyli też pozwalają ich uniknąć.Publikacja poświęcona jest problematyce neutralności podatku dochodowego w stosunku do decyzji leasingowych przedsiębiorstwa. W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi uniwersalnie stosowany sposób finansowania inwestycji. Od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie leasingiem w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Stosowanie leasingu w Polsce na szerszą skalę wykazało, że stwarza on uciążliwe do rozwiązania problemy o charakterze teoretycznym i praktycznym. Wpis powinna zatem zyskać czytelników nie tylko wśród żaków i wykładowców kierunków ekonomicznych, w wszelki sposób zarówno wśród praktyków.

  • Akta osobowe w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego Akta osobowe w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego
  • Jak opisać przypadki stosowania zwrotów – oznacza to w uchwale Jak opisać przypadki stosowania zwrotów – oznacza to w uchwale
  • Audyt i kontrola zarządcza kto Audyt i kontrola zarządcza kto
  • Instrukcję rozliczania strat Instrukcję rozliczania strat
  • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT
Top