Podatki w OPS

  • Po nowelizacji ustawy z maja 2019
    Po nowelizacji ustawy z maja 2019
    Dodany: 2020-05-31 | Kategoria: Podatki w OPS | Komentarze: 0

    Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, niezależnie od wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom albo opiekunom na każde dziecko.


Top