Schematy podatkowe MDR 2020 w jakich przypadkach obowiązek

Schematy podatkowe MDR 2020 w jakich przypadkach obowiązek

Schematy podatkowe MDR 2020 w jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST dla do skarbników, głównych księgowych dodatkowo innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników czyli płatników, obowiązkiem raportowania objęte są dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na czym polegają schematy podatkowe uczestników w obszarze schematów podatkowych w gminach i podległym im oddziałach ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Zobacz jak Co wypada raportować poprzez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe? w jaki sposób trzeba rozumieć schemat podatkowy: krajowy, transgraniczny, standaryzowany, w jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w JST? wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania, wykaz czynności podlegających pod raportowanie, jakie projekty są objęte raportowaniem? jakie podmioty w JST wypada uznać za kwalifikowane? powstanie obowiązku a moment raportowania. Rola jednostki w zakresie procesu raportowania: określenie pojęcia „Promotor”, określenie pojęcia „Korzystający”, określenie pojęcia „Wspomagający”, obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i co z dodatkowymi deklaracjami w JST? w jakim terminie powinno się wypełnić obowiązki w zakresie raportowania? raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są dodatkowo objęte wcześniejsze okresy? przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania, w jaki sposób powinno się urzeczywistniać obowiązek raportowania? – przybory przygotowane poprzez Ministerstwo Finansów, reguły raportowanie poprzez Promotora, reguły raportowanie przez Korzystającego, reguły raportowanie poprzez Wspomagającego, jakie dane i informacje należy posiadać by wypełnić obowiązki raportowania, możliwe sankcje administracyjne czy schematy podatkowe dotyczą biur rachunkowych i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w JST, co powinna zawierać: jakże zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać? czyli wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka

Top