Upadłość i jaki jest nowy kształt

Upadłość i jaki jest nowy kształt

Upadłość i jaki jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. dodatkowo nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa oraz przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli także na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi wpływ nowelizacji na skład masy upadłości pełniejsze wykorzystanie jej zalet dodatkowo zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Top