Rachunkowość

 • 1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych
  1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Zobacz jak złożyć sprawozdanie fundacji do urzędu skarbowego i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg niezmiernie ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, obowiązujących od 26 stycznia.


 • Projekty unijne 2020 edukacyjne
  Projekty unijne 2020 edukacyjne
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Projekty unijne 2020 edukacyjne i i Opiniowanie i Projekty unijne 2020 przedszkole zatwierdzanie budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów.


 • Art wyjaśni kto stosuje krajowe
  Art wyjaśni kto stosuje krajowe
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Art wyjaśni kto stosuje krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników.


 • Rachunkowość finansowa Inwentaryzacja
  Rachunkowość finansowa Inwentaryzacja
  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  Rachunkowość finansowa - Inwentaryzacja aktywów i pasywów od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art barki ds. księgowości. To pierwszy, toż wielce poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które ostatnio pracują w działach rachunkowości albo chcą nie prędzej taką pracę.


 • mieszkania komunalne a wspólnota mieszkaniowa i Istota i system
  mieszkania komunalne a wspólnota mieszkaniowa i Istota i system
  Dodany: 2020-05-31 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0

  mieszkania komunalne a wspólnota mieszkaniowa i Istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności.


 • Rachunkowość budżetowa 2020 normy tworzenia przekształcania i
  Rachunkowość budżetowa 2020 normy tworzenia przekształcania i
  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 1

  Rachunkowość budżetowa 2020 normy tworzenia przekształcania i likwidowania celem artykułu jest przekazanie uczestnikom pełnej znajomości w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej również w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie.


Top