Czy będą ulgi na zakup kasy fiskalnej

Czy będą ulgi na zakup kasy fiskalnej

Czy będą ulgi na zakup kasy fiskalnej online i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż poprzez sieć a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku używania kas rejestrujących. Nowe kasy fiskalne on-line: po co fiskusowi kasy on-line, branże zobowiązane do używania kas on-line i terminy ich wprowadzenia, zniżka na kasy rejestrujące wg śmiałych zasad. Kasy wirtualne - mrzonka, czyli bliska przyszłość? Założenia wprowadzenia kas wirtaualnych w kiedy można sprzedać środki trwałe zakupione z dotacji Polsce. Kasy wirtualne, ale paragony papierowe. Zakaz wystawiania faktur do paragonów: oznacza to można wystawić fakturę do sprzedaży udokumentowanej paragonem, sankcje za naruszenie zakazu wystawienia faktury do paragonu, przymus identyfikacji klienta przy kasie. Obowiązki podatnika przy użytkowaniu kasy fiskalnej. Sankcje spojone z naruszeniem przepisów dotyczących kas fiskalnych i kontrole w tym zakresie. Założenia przygotowywanej ustawy „kasy elektroniczne”: obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych i zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu. Obowiązki podatnika złączone z użytkowaniem kasy (fiskalizacja, wymogi techniczne kas, warianty kas, inne kwestie). Paragony fiskalne (wystawianie, przechowywanie, paragony a faktury VAT, inne kwestie). Odliczenia i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Kasy elektroniczne - istota, założenia i nowe obowiązki podatników. Sankcje związane z naruszeniem artykułów dotyczących kas fiskalnych.

Top